Grupper

Vill du prova på fäktning?  Fäktning är för alla, barn, ungdom som vuxen. Vi har något för alla målgrupper: nybörjargrupper för barn och vuxna, fortsättningsgrupper, motionsfäktning och om du vill satsa på tävlingsfäktning. Fäktning är en olympisk sport som varit en tävlingsgren i alla olympiader! Vi har intagning löpande under terminen, och rekommenderar nytillkomna fäktare att gå fäktskolan.

Nybörjare
Nybörjargrupp från7 år och uppåt. I denna grupp lär sig barnen grunderna i fäktning som steg och hur de ska hantera sitt vapen. Inlärningen baseras mycket på lek. Fäktning med manuell florett. Nybörjargruppen fäktar 1 timme en gång i veckan.

Fortsättning
Fortsättningsgruppen har möjlighet att fäkta två dagar i veckan. Inlärningen fokuserar fortfarande på en del lek men med tillägg av lättare fysträning och enskild lektionering. Fäkning med värja och kabel. Fortsättningsgruppen fäktar 1,5 timme två gånger i veckan.

Ungdom 12-16 år
Efter fortsättningsgruppen finns det möjlighet att gå upp i ungdomsgruppen eller träna i denna parallellt. Träningen fokuserar mer på teknik, mer fysträning och enskild lektionering. Ungdomsgruppen fäktar 1,5 timme 1 gång i veckan och kan ses som utslussning från fortsättningsgruppen till sena gruppen med U15/U17/U20/senior och tävlingsfäktare.

Vuxen
Vuxengrupp från nybörjare till fortsättning fokuserar främst på fäktning och träningsglädje. Enskild lektionering förekommer men fokus på att det är roligt att fäkta! Träning med värja och kabel. Vuxengruppen tränar 1,5 timme en gång i veckan.

Senior
Seniorer tränar antingen i vuxengrupp eller på sena pass med U15/U17/U20/senior och tävlingsfäktare 1-4 gånger i veckan.

Tävlingsfäktare
Tävlingsfäktare i alla klasser från U15 och uppåt tränar 1-4 gånger i veckan. Fokus är teknik, taktik och intensiv, funktionell fysträning.