Avgifter

1000 kr/termin Startgrupp/tidig måndag

1.500kr/termin  Yngre minior, Äldre minior och Ungdom (upp t o m 15år)

1700kr/termin Kadett och Junior

1.800kr/termin Seniorer och motionärer

Klubbmedlemsskap – utöver träningsavgift
200 kronor – gäller per kalenderår och betalas i januari. För tillkommande medlemmar under terminen betalas medlemsskapet vid start och erläggande av träningsavgift.

500 kr. Familjemedelmsskap. Om ni är fler i familjen som fäktas är detta fördelaktigt  eller om ni som familj vill stötta klubben.

Var god ange alltid fäktarens namn vid inbetalning.

Bankgiro: 271-5118
Swish: 123 595 3393

Friskvårdsbidrag: Observera att du kan utnyttja ditt friskvårdsbidrag när du tränar fäktning! Be om kvitto av kassören.