Drogpolicy

Tobak
Tobak innefattar snusning och rökning. Åldersgräns är enligt svensk lag 18 år vilket vi understryker.
Ledare och tränare i barn och ungdomsverksamhet är viktiga förebilder och deras förhållningssätt har betydelse för insikt om tobaksbrukets skadliga effekter på kroppen och för hälsan. KF99 vill få ledare att använda det med omdöme, att tona ned sitt eget användande och vara en bra förebild. Vi använder inte tobak och snus under träning och tävling. Tobak är inte tillåtet i KF99´s lokaler. Detta gäller både ledare och fäktare.
Ansvarig: Vi är alla gemensamt ansvariga för att dessa regler följs.

***

Alkohol
Ålder för intag av alkoholhaltiga drycker i Sverige är 18 år vilket är den naturliga gräns vi beaktar inom föreningen. Företrädare, ledare och tränare skall vara medvetna om sin roll som förebild. Vi ska arbeta för att ledare, tränare och aktiva ska vara medvetna om att ju högre alkoholintag, desto mer försämrar det nyttan av träning, försämrar prestationsförmåga och ökar skaderisk. Ledare och tränare ska vara uppmärksamma på att det finns barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

Som medlem är det ej tillåtet att inta alkohol eller uppträda i berusat tillstånd under träning, tävling, läger eller vid annan sportslig representation av KF99.Under läger, tävlingar och vid andra vistelser är det förbjudet för ledare och tränare att inta alkohol. Vårdnadshavare som skickar sina barn på aktiviteter i KF99´s regi ska veta att det alltid finns nyktra ledare, tränare. På fester arrangerade av KF99 är det 18 årsgräns för intag av alkoholhaltiga drycker.

Vid misstanke om alkoholproblem gäller följande:
– hänvisning till gällande drogpolicy inom KF99.
– för aktiv under 18 år kontaktas vårdnadshavare.
– enskilt samtal med någon från styrelsen.
– styrelsen erbjuder stöd och hjälp.

 Ansvarig: Styrelsen och tränare för att åtgärder vidtags. Styrelsen, tränare, ledare och övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas.

***

Narkotika och andra dopingklassade preparat
I Sverige är det är olagligt att använda, inneha, köpa och sälja narkotika. Detta innebär att KF99 har nolltolerans mot narkotika.Varje enskild fäktare är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna. De flesta kända narkotiska preparat ingår också som en del av dopingreglerna.

Vid kännedom om narkotiska preparat i KF99´s sammanhang gäller följande:
– anmälan till polismyndighet och för aktiv under 18 år även till social myndighet.
– samtal skall föras mellan vårdnadshavare, fäktare/medlem och tränare/styrelse.
– styrelsen beslutar om uteslutning ur föreningen.

Ansvarig: Styrelsen och tränare för att åtgärder vidtags. Styrelsen, tränare, ledare och övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas.

***

Läkemedel
Om man behöver äta narkotikaklassad receptbelagd medicin ska man ha intyg på det från läkare. Smärtstillande läkemedel (Alvedon, Ipren mm) delas aldrig ut till ungdomar under 15 år utan vårdnadshavares medgivande. Vid misstanke om missbruk av läkemedel ger det samma konsekvenser som vid misstanke om alkoholproblem se ovan.

***

Kosttillskott
KF99 följer RF riktlinjer som avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Medlemmar på tävlingsnivå ansvarar själva för att informera sig om vad olika kosttillskott innehåller.