Styrelse

Helena Lund Maaninka, ordförande (2023)
Johan Brandberg, sekreterare (2023)
Erik Westlund, kassör (2022)
Robert Sundwall, ledamot (2022)
Jerker Jacobson, ledamot (2023)

Dennis Maaninka,  suppleant (2022)

Philip von Platen adjungerad

Stefan Lindholm, revisor (2022)

Mikael Kransfors, valberedning (2022)

Styrelsen har möte tredje torsdagen i månaden alla månader förutom juli.