Styrelse

Helena Lund Maaninka, ordförande (2023)
Johan Brandberg, sekreterare (2023)
Erik Westlund, kassör (2024)
Cecilia Bergström, ledamot (2024)
Jerker Jacobson, ledamot (2023)
Sofia Fallström, ledamot (2024)
Dennis Maaninka,  suppleant (2023)

Philip von Platen, adjungerad

Stefan Lindholm, revisor (2022)

Styrelsen har möte tredje tisdagen i månaden alla månader förutom juli.