Domare

Vid alla tävlingar behövs domare och vid många är det domarplikt. Domarplikten är beroende av antal starter:
1-4 starter – ingen domare
5-8 starter – 1 domare
9-12 starter – 2 domare osv

Alla som vill kan bli domare, och det är en ständig bristvara. Det hålls domarkurser ett par gånger per termin och arrangeras av olika klubbar i landet. Är du intresserad av att bli domare är du välkommen att prata med styrelsen!