Engagemang i klubben

KF99 är en ideell förening som drivs av engagerade medlemmar. De flesta medlemmar är barn och ungdomar och därför behöver vi stöttande föräldrar! Om du vill engagera dig eller hjälpa till med något är du välkommen att prata med styrelsen.

Städning
Vår fina fäktlokal behöver städas regelbundet. Detta görs av medlemmarnas familjer. Städschema anslås i hallen på fäktklubben och skickas även ut mailledes. Det blir cirka en städdag per år för en medlemsfamilj. Detta är för att hålla kostnaderna nere och om alla städar, så hålls lokalen i gott skick och det blir trevligare inomhusmiljö för alla.

Kungsbacka masters
Varje år i januari arrangerar KF99 Kungsbacka masters. Detta är en stor och uppskattad tävling och det är många starter under två dagar. För att tävlingen ska kunna genomföras så smidigt som möjligt önskar vi att alla familjer ställer upp denna helg! Arbetsinsatsen blir liten om vi är många som engagerar oss, och det blir roligare! Arbetslagen under mastershelgen är: pistrivning och pistläggning, cafébemanning, sekretariat, registrering och sjukvårdare.

Försäljning
Föreningen säljer inte lotter med mera regelbundet. Vi ordnar med försäljning när vi behöver samla in pengar till något extra som kommer alla fäktare till gagn. Till exempel har klubbens medlemmar sålt Kungsbackahäftet för att samla ihop pengar till en lägerhelg.